Våre anleggsgartnere har bred erfaring med alle typer grøntanlegg, og bistår gjerne i hele prosessen – fra ide til prosjektering og utforming.

Selvfølgelig tilbyr vi også profesjonell skjøtsel og vedlikehold på alt vi leverer, både til privat og offentlig sektor.

Vår moderne maskinpark bidrar også til at dette utføres på en sikker og effektiv måte.

TA KONTAKT FOR ET GODT TILBUD

Vi leverer blant annet:

 

Et komplett parkanlegg kjennetegnes av en høy bruksverdi og varierte detaljer som til sammen gir et godt helhetsintrykk. Dette gir gode muligheter for mange typer aktiviteter og rekreasjon.

Pro Landskap AS leverer full opparbeidelse av parker og grønne lunger, inkludert stier, beplantning, tilsåing, stensetting, utemøbler, gjerder, porter mm.

Å etablere veier og plasser, med belegningsstein, skifer, heller og kantstein på riktig måte, krever god kompetanse og faglig dyktig håndverk. Vi har stort fokus på universell utforming og at det som leveres både skal være funksjonelt og ha lang levetid – med dette menes også at alt er bygget opp på god grunn med riktige masser.

 

 

 

 

Når lekeplasser skal utformes, blir vi gjerne med på laget som rådgiver i forhold til valg av lekeapparater og sikkerhet. Vi monterer så apparatene, evt. leverer gummidekke og legger tilstøtende stein og plener og det som trengs for å vite at barna i fremtiden kan boltre seg på en trygg og sikker  lekeplass.

Prolandskap har en egen avdeling som tar på seg oppdrag  med skjøtsel og vedlikehold som plenklipping, beskjæring, stell av blomsterbed .

Vi inngår gjerne vedlikeholdskontrakter på både anlegg som skoler, borettslag eller større eiendommer man ønsker å stelle godt med.