Pro Landskap er en ledende bedrift på massehåndtering og grunnarbeid. Vi er stolte av å kunne faget godt, slik at bygg og konstruksjoner står på fast og trygg grunn.

 

TA KONTAKT FOR ET GODT TILBUD
794

Vi leverer:

Utgraving, sprenging, klargjøring for fundamenter

Vi leverer komplette VA-anlegg -og sanerer også gamle anlegg.

Alt fra utstikking til ferdig asfalterte veier, gang-og sykkelstier

Grunnmurer, plattinger, garasjedekker, ringmurer, støttemurer

Komplette grøfter for fjern- og nærvarme