Som totalleverandør av grunn-og utomhusarbeider har Prolandskap har erfart viktigheten av å kunne levere bredden i prosjekter, og det er derfor enkelte  tjenester som vi velger å tilby også separat fordi erfaringen er god og vi gjør jobben effektivt

Vi leverer:

Riving og miljøsanering av gamle bygg er et annet område Prolandskap stadig har oppdrag på, og vi har dermed blitt godt kjent med hva som kreves av sortering og rapportering (?)

Vi er gode på å gjenvinne brukbare overskuddsmasser, alt fra pukk og stein til jord- og leirmasser. I tillegg har vi også eget mobilt harpeverk som gjør at vi også kan selge god matjord videre.